integritetspolicy

DATASKYDD
Skyddet för dina personrelaterade uppgifter vid registrering, bearbetning och användning med anledning av ditt besök på vår webbsida är viktigt för oss. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de juridiska föreskrifterna. Nedan hittar du information om vilka uppgifter som registreras under ditt
besök på webbsidan och hur dessa används:

1. Registrering och behandling av uppgifter
Varje besök på vår webbsida och varje hämtning av en fil som ligger på webbsidan protokollförs. Lagringen används i interna systemrelaterade och statistiska syften. Det som protokollförs är: Namnet på den hämtade filen, datum och tidpunkt för hämtningen, överförd datamängd, meddelande om lyckad hämtning, webbläsare och efterfrågat domän. IP-adressen för datorn som gör förfrågningarna protokollförs också. Ytterligare personrelaterade uppgifter registreras endast när du lämnar dessa uppgifter frivilligt, till exempel inom ramen för en förfrågan via vårt kontaktformulär.

2. Användning och vidarebefordring av personrelaterade uppgifter
I den mån som du ha ställt personrelaterade uppgifter till vårt förfogande använder vi endast dessa för att besvara dina förfrågningar, för att genomföra ett avtal som slutits med dig och för teknisk administration. Dina personrelaterade uppgifter vidarebefordras bara till tredje person eller överförs i annat fall när det är nödvändigt i syfte att genomföra ett avtal – i synnerhet vidarebefordring av beställningsuppgifter till leverantörer, detta är nödvändigt för avräkningssyften eller du dessförinnan har samtyckt till det. Du har rätten att när som helst återkalla ett lämnat samtycke med verkan för framtiden.
Raderingen av lagrade personrelaterade uppgifter sker när du återkallar ditt samtycke till lagring, när vetskapen om dem för att uppfylla syften som följer lagringen inte längre är nödvändigt eller när dess lagring inte är tillåten av andra juridiska grunder.

3. Informationsrätt
På skriftlig förfrågan informerar vi gärna dig om uppgifterna, som finns lagrade om dig.

4. Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs för att göra det enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

5. Knappar och länkar för delning i sociala media
Denna webbplats använder knappar för delning i sociala media. Genom att klicka på dessa knappar kan du dela innehåll via sociala nätverk som exempelvis Facebook eller Twitter. När du använder någon av dessa knappar, kan den sociala nätverkssajten placera en cookie på din dator. Detta kan vara en tredjeparts cookie som fastställts av den sociala nätverkssajten. Om du har några frågor om användningen av dessa cookies från tredje part, bör du kontrollera den aktuella sociala nätverkssitens policy för detta.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig Helhetsutveckling som du lämnar dina personuppgifter till.

Säkerhetsupplysning:
Vi anstränger oss för att lagra dina personrelaterade uppgifter så att de inte är tillgängliga för tredje person genom att använda alla tekniska och organisatoriska möjligheter. Vid kommunikation via e- post kan fullständig datasäkerhet inte garanteras av oss på transportvägen, så vi rekommenderar vanlig
post vid konfidentiell information.

Scroll to Top

I enlighet med GDRP behöver vi ditt samtycke enligt vår integritetspolicy.